Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Αποτέλεσμα της κλήρωσης μεταξύ μαθητριών και μαθητών που ισοβάθμησαν στην 45η θέση

Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30, πραγματο-ποιήθηκε στο Σχολείο μας από το ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου μας, η κλήρωση για τις θέσεις 45-52 ανάμεσα σε 9 μαθήτριες και μαθητές που ισοβάθμησαν στην 45η θέση στις εισαγωγικές εξετάσεις της 29ης Ιουνίου 2020 (για την πλήρωση των 52 θέσεων της Α΄ τάξης κατά το σχολικό έτος 2020-21). 

Σύμφωνα με την Πράξη 7 / 6-7-2020 του ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου μας, κληρώθηκαν οι εξής μαθήτριες και μαθητές (οι κωδικοί των αιτήσεων των γονέων τους παρουσιάζονται με τη σειρά με την οποία βγήκαν από την κληρωτίδα):

1. 1364V46593455823
2. 6847U04079378512
3. 8839J33198709293
4. 9754S79858724140
5. 7513D06510823758
6. 7478L31276754361
7. 6660F70448963253
8. 2167J89541173757

Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές/μαθήτριες είναι επιλαχόντες. 

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα της εξέτασης για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στην Α΄ τάξη του Σχολείου μας

Στο παρακάτω αρχείο είναι γραμμένοι οι κωδικοί των μαθητριών και μαθητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις και η βαθμολογία τους. Υπενθυμίζουμε ότι στην Α΄ τάξη θα εισα-χθούν οι πρώτες/τοι 52 μαθήτριες/μαθητές (ανεξαρτήτως φύλου). Αν κάποια/ποιος από αυτές/τούς παραιτηθεί, τότε θα κληθεί η/ο επόμενη/νος στη σειρά (το Σχολείο θα επικοινω-νήσει οπωσδήποτε με τους γονείς).

Βαθμολογία υποψηφίων για εισαγωγή στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Τη βαθμολογία των μαθητών σε όλα τα Πρότυπα Σχολεία μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ.  :  http://depps.minedu.gov.gr/?p=9861

Επειδή υπάρχουν μαθήτριες/μαθητές  που ισοβαθμούν στη βαθμολογική βάση εισαγωγής (74 μονάδες στις 100), με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων στη βάση, ώστε να προκύψει ο τελικός πίνακας των εισακτέων και των επιλα-χόντων. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο μας τη Δευτέρα στις 13:30. Οι γονείς μπορούν να παρευρίσκο-νται στην κλήρωση. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα ανακοι-νωθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι γονείς των επιτυχουσών/χόντων μαθητριών/τών καλούνται από την 1η έως και την 4η Σεπτεμβρίου να προσκομίσουν στο Σχολείο μας βεβαίωση εγγραφής από το Γυμνάσιο, στο οποίο έχει ήδη εγγραφεί το παιδί τους.

Αν για κάποιο λόγο το παιδί τους δεν θα εγγραφεί στο Σχολείο μας, θα πρέπει στις ίδιες ημερομηνίες, είτε να προσ-κομίσουν στο Σχολείο μας Υπεύθυνη Δήλωση (στην οποία θα δηλώνουν ότι το παιδί τους δε θα εγγραφεί στο Σχολείο μας), είτε να τη σαρώσουν και να την αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, ώστε το Σχολείο να καλέσει την/τον επόμενη/νο στην σειρά μαθήτρια/μαθητή.

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Ημέρες λειτουργίας του Σχολείου μας κατά τη Θερινή Περίοδο

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς γονείς και κηδεμόνες ότι το σχολείο μας κατά τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ και ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020 θα είναι ανοικτό κάθε Τρίτη, από τις 08:30 έως και τις 14:00.

Ευχόμαστε σε όλους σας και στους μαθητές μας,

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ με ΥΓΕΙΑ.

Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου.

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Τα θέματα της εξέτασης για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων

Τα θέματα της εξέτασης της 29ης Ιουνίου 2020 για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων:

Θέματα Γυμνασίου 2020

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Μαθητές που θα εξεταστούν στο κτήριο του 18ου Γεν. Λύκειου Θεσσαλονίκης (από ΠΑΣΧ*** έως ΨΕΜ***)

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών που θα εξεταστούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Σχολείου μας, ότι η εξέταση θα γίνει σε τρία κτήρια.

Το αρχείο που θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης, περιέχει τους κωδικούς αίτησης των μαθητών εκείνων, οι οποίοι θα εξεταστούν στο κτήριο του 18ου Γενικού Λύκειου Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται και από τον χάρτη που επίσης θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης, η πρόσβαση στο κτήριο γίνεται από την οδό Παπάφη, αριθμός 130Α.

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης. Οι πιο σημαντικές είναι:

Δεν επιτρέπεται η είσοδος γονέων/κηδεμόνων/συνοδών στα εξεταστικά κέντρα. Οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να έρθουν κατευθείαν στο 18ο ΓΕΛ, το αργότερο στις 9:00 πμ. Θα τις/τους παραλάβουν από το προαύλιο του κτιρίου επιτηρητές, για να τις/τους οδηγήσουν στις αίθουσες εξέτασης. Παρακαλούμε, κάθε μαθήτρια/μαθητής, όταν έρθει στο 18ο ΓΕΛ, να γνωρίζει την αίθουσα στην οποία θα εξεταστεί, ώστε να είναι εύκολο στους επιτηρητές να την/τον κατευθύνουν προς αυτήν.

Τα θέματα θα δοθούν στις 10:00 πμ, και η αποχώρηση δεν μπορεί να γίνει πριν τις 11:00 πμ. Η διάρκεια της εξέτασης είναι  2,5 ώρες.

Οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Βιβλιάριο Υγείας σε ισχύ και με πρόσφατη φωτογραφία ή Έγγραφο Ταυτοπρο-σωπίας, που εκδίδεται από τα ΚΕΠ).

Οι μαθήτριες/μαθητές καλό είναι να έχουν μαζί τους ένα μπουκαλάκι με νερό. Όμως, δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή. Σε περίπτωση που έχουν μαζί τους ένα από τα παραπάνω, τότε θα πρέπει να το παραδώσουν στους επιτηρητές, και να το παραλάβουν μετά το τέλος της εξέτασης.

Τέλος, οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους στυλό διαρκείας (όχι μαρκαδοράκι!) με σκούρο μπλε ή μαύρο μελάνι, για να “μαυρίσουν” τον κύκλο του γράμματος (Α, Β, Γ, Δ) που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, όπως φαίνεται και στο υπόδειγμα απαντητικού φύλλου που θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης. Φυσικά, καλό είναι να έχουν μαζί τους μολύβι και σβήστρα για να σημειώσουν ό,τι θέλουν (κείμενο, πράξεις) στις ζυγές σελίδες των θεμάτων, οι οποίες θα είναι λευκές, ή αν αυτές δεν επαρκούν, στη λευκή κόλα που μπορούν να ζητήσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το απαντητικό φυλλάδιο των εξετάσεων είναι μοναδικό, φέρει γραμμωτό κώδικα, και έχει εκτυπωμένο το όνομα της μαθήτριας/μαθητή (σε ειδικό τμήμα του φυλλαδίου, το οποίο αποκόπτεται από τους επιτηρητές). Επειδή δεν επιτρέπεται η χρήση γόμας ή διορθωτικού υγρού, η/ο μαθήτρια/μαθητής θα πρέπει να είναι σίγουρη/ρος για την απάντησή της/του πριν “μαυρίσει” τον αντίστοιχο κύκλο στο απαντητικό φυλλάδιο! Μπορεί αρχικά να τον “μαυρίσει” ελαφρά με μολύβι, και όταν είναι έτοιμη/έτοιμος, να τον μαυρίσει με στυλό (πριν τη λήξη της εξέτασης!).

Μαθητές που θα εξεταστούν στο κτήριο του 18ου Γενικού Λύκειου Θεσσαλονίκης

Χάρτης Συγκροτήματος σχολείων

Οδηγίες για μαθητές και γονείς

Απαντητικό φύλλο

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Μαθητές που θα εξεταστούν στο κτήριο του 1ου Γυμνάσιου Τούμπας (από ΚΑΝ*** έως ΠΑΣΧ***)

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών που θα εξεταστούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Σχολείου μας, ότι η εξέταση θα γίνει σε τρία κτήρια.

Το αρχείο που θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης, περιέχει τους κωδικούς αίτησης των μαθητών εκείνων, οι οποίοι θα εξεταστούν στο κτήριο του 1ου Γυμνάσιου Τούμπας. Όπως φαίνεται και από τον χάρτη που επίσης θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης, η πρόσβαση στο κτήριο γίνεται από την οδό Παπάφη, αριθμός 130Α.

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης. Οι πιο σημαντικές είναι:

Δεν επιτρέπεται η είσοδος γονέων/κηδεμόνων/συνοδών στα εξεταστικά κέντρα. Οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να έρθουν κατευθείαν στο 1ο Γυμνάσιο Τούμπας το αργότερο στις 9:00 πμ. Θα τις/τους παραλάβουν από το προαύλιο του κτιρίου επιτηρητές, για να τις/τους οδηγήσουν στις αίθουσες εξέτασης. Παρακαλούμε, κάθε μαθήτρια/μαθητής, όταν έρθει στο 1ο Γυμνάσιο Τούμπας, να γνωρίζει την αίθουσα στην οποία θα εξεταστεί, ώστε να είναι εύκολο στους επιτηρητές να την/τον κατευθύνουν προς αυτήν.

Τα θέματα θα δοθούν στις 10:00 πμ, και η αποχώρηση δεν μπορεί να γίνει πριν τις 11:00 πμ. Η διάρκεια της εξέτασης είναι  2,5 ώρες.

Οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Βιβλιάριο Υγείας σε ισχύ και με πρόσφατη φωτογραφία ή Έγγραφο Ταυτοπρο-σωπίας, που εκδίδεται από τα ΚΕΠ).

Οι μαθήτριες/μαθητές καλό είναι να έχουν μαζί τους ένα μπουκαλάκι με νερό. Όμως, δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή. Σε περίπτωση που έχουν μαζί τους ένα από τα παραπάνω, τότε θα πρέπει να το παραδώσουν στους επιτηρητές, και να το παραλάβουν μετά το τέλος της εξέτασης.

Τέλος, οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους στυλό διαρκείας (όχι μαρκαδοράκι!) με σκούρο μπλε ή μαύρο μελάνι, για να “μαυρίσουν” τον κύκλο του γράμματος (Α, Β, Γ, Δ) που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, όπως φαίνεται και στο υπόδειγμα απαντητικού φύλλου που θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης. Φυσικά, καλό είναι να έχουν μαζί τους μολύβι και σβήστρα για να σημειώσουν ό,τι θέλουν (κείμενο, πράξεις) στις ζυγές σελίδες των θεμάτων, οι οποίες θα είναι λευκές, ή αν αυτές δεν επαρκούν, στη λευκή κόλα που μπορούν να ζητήσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το απαντητικό φυλλάδιο των εξετάσεων είναι μοναδικό, φέρει γραμμωτό κώδικα, και έχει εκτυπωμένο το όνομα της μαθήτριας/μαθητή (σε ειδικό τμήμα του φυλλαδίου, το οποίο αποκόπτεται από τους επιτηρητές). Επειδή δεν επιτρέπεται η χρήση γόμας ή διορθωτικού υγρού, η/ο μαθήτρια/μαθητής θα πρέπει να είναι σίγουρη/ρος για την απάντησή της/του πριν “μαυρίσει” τον αντίστοιχο κύκλο στο απαντητικό φυλλάδιο! Μπορεί αρχικά να τον “μαυρίσει” ελαφρά με μολύβι, και όταν είναι έτοιμη/έτοιμος, να τον μαυρίσει με στυλό (πριν τη λήξη της εξέτασης!).

Μαθητές που θα εξεταστούν στο κτήριο του 1ου Γυμνάσιου Τούμπας

Χάρτης Συγκροτήματος σχολείων

Οδηγίες για μαθητές και γονείς

Απαντητικό φύλλο

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Μαθητές που θα εξεταστούν στο κτήριο του Σχολείου μας (από ΑΒΡ*** έως ΚΑΜΠ*** και μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες)

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών που θα εξεταστούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Σχολείου μας, ότι η εξέταση θα γίνει σε τρία κτήρια.

Το αρχείο που θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης, περιέχει τους κωδικούς αίτησης των μαθητών εκείνων, οι οποίοι θα εξεταστούν στο κτήριο του Σχολείου μας. Όπως φαίνεται και από τον χάρτη που επίσης θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης, η πρόσβαση στο Σχολείο μας γίνεται είτε από την οδό Κλεάνθους, είτε από την οδό Παπάφη. Επειδή και οι δύο δρόμοι είναι αδιέξοδοι, δεν έχει νόημα να εισέλθει κάποιος σ’ αυτούς με όχημα!

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης. Οι πιο σημαντικές είναι:

Δεν επιτρέπεται η είσοδος γονέων/κηδεμόνων/συνοδών στα εξεταστικά κέντρα. Οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να έρθουν στο Σχολείο μας το αργότερο στις 9:00 πμ. Θα τις/τους παραλάβουν από το προαύλιο του κτιρίου επιτηρητές, για να τις/τους οδηγήσουν στις αίθουσες εξέτασης. Παρακαλούμε, κάθε μαθήτρια/μαθητής, όταν έρθει στο Σχολείο μας, να γνωρίζει την αίθουσα στην οποία θα εξεταστεί, ώστε να είναι εύκολο στους επιτηρητές να την/τον κατευθύνουν προς αυτήν.

Τα θέματα θα δοθούν στις 10:00 πμ, και η αποχώρηση δεν μπορεί να γίνει πριν τις 11:00 πμ. Η διάρκεια της εξέτασης είναι  2,5 ώρες.

Οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Βιβλιάριο Υγείας σε ισχύ και με πρόσφατη φωτογραφία ή Έγγραφο Ταυτοπρο-σωπίας, που εκδίδεται από τα ΚΕΠ).

Οι μαθήτριες/μαθητές καλό είναι να έχουν μαζί τους ένα μπουκαλάκι με νερό. Όμως, δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή. Σε περίπτωση που έχουν μαζί τους ένα από τα παραπάνω, τότε θα πρέπει να το παραδώσουν στους επιτηρητές, και να το παραλάβουν μετά το τέλος της εξέτασης.

Τέλος, οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους στυλό διαρκείας (όχι μαρκαδοράκι!) με σκούρο μπλε ή μαύρο μελάνι, για να “μαυρίσουν” τον κύκλο του γράμματος (Α, Β, Γ, Δ) που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, όπως φαίνεται και στο υπόδειγμα απαντητικού φύλλου που θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης. Φυσικά, καλό είναι να έχουν μαζί τους μολύβι και σβήστρα για να σημειώσουν ό,τι θέλουν (κείμενο, πράξεις) στις ζυγές σελίδες των θεμάτων, οι οποίες θα είναι λευκές, ή αν αυτές δεν επαρκούν, στη λευκή κόλα που μπορούν να ζητήσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το απαντητικό φυλλάδιο των εξετάσεων είναι μοναδικό, φέρει γραμμωτό κώδικα, και έχει εκτυπωμένο το όνομα της μαθήτριας/μαθητή (σε ειδικό τμήμα του φυλλαδίου, το οποίο αποκόπτεται από τους επιτηρητές). Επειδή δεν επιτρέπεται η χρήση γόμας ή διορθωτικού υγρού, η/ο μαθήτρια/μαθητής θα πρέπει να είναι σίγουρη/ρος για την απάντησή της/του πριν “μαυρίσει” τον αντίστοιχο κύκλο στο απαντητικό φυλλάδιο! Μπορεί αρχικά να τον “μαυρίσει” ελαφρά με μολύβι, και όταν είναι έτοιμη/έτοιμος, να τον μαυρίσει με στυλό (πριν τη λήξη της εξέτασης!).

Μαθητές που θα εξεταστούν στο κτήριο του 2ου Πρότυπου Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης

Χάρτης Συγκροτήματος σχολείων

Οδηγίες για μαθητές και γονείς

Απαντητικό φύλλο