ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΟ ΕΠ.Ε.Σ. ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡ. 9 / 22-07-2020, ΚΑΤΗΡΤΗΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΩΣ 1η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021.

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ(ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 2)