Εκ μέρους του KID-ONOMICS (Diploma in Economics for Greek Schoolchildren), με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι θα διατεθεί μία υποτροφία για έναν/μία μαθητή/τρια που φοιτά σε Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο, ηλικίας 13-16 ετών, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Πρόκειται για υποτροφία ύψους 1200 Ευρώ, δωρεάν της “Ιωνική” Α.Ε..

Οι μαθητές/τριες που ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Καθηγητή  Anthony Montgomery (antmont@uom.edu.gr), προκειμένου να προγραμματιστεί σχετική συνέντευξη. Επιλέξιμοι για υποτροφία είναι μόνο μαθητές/τριες που φοιτούν σε δημόσια σχολεία. ​
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μαθητών του σχολείου και των γονέων τους.
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.
 
 
Με εκτίμηση εκ μέρους του,
Dr. Anthony Montgomery
Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας