Δικαιολόγηση Απουσιών

Σας γνωρίζουμε ότι η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική. Η φοίτηση του μαθητή είναι επαρκής κι έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις εξετάσεις του Μαΐου – Ιουνίου:

  • Όταν δεν έχει απουσίες
  • Όταν έχει μέχρι 64 αδικαιολόγητες απουσίες το χρόνο και μέχρι 50 δικαιολογημένες (σύνολο μέχρι 114)

Ο μαθητής που απουσιάζει από το σχολείο μία ή περισσότερες ημέρες λόγω ασθενείας ή άλλου σοβαρού λόγου, μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες ως εξής:

  • Σε κάθε περίπτωση (και όταν ο μαθητής πάρει άδεια από τη Διευθύντρια), πρέπει να προσέλθει στο σχολείο ο γονέας του μαθητή σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.
  • Εάν έχει βεβαίωση από γιατρό, την καταθέτει στο σχολείο κι υπογράφει το σχετικό έντυπο
  • Εάν δεν έχει χαρτί από γιατρό, υπογράφει σε σχετικό έγγραφο, επικαλούμενος τους λόγους απουσίας του παιδιού του. Χωρίς χαρτί από γιατρό ο γονέας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι 2 συνεχόμενων ημερών και συνολικά απουσίες μέχρι 10 ημερών το χρόνο.

Αν υπάρχουν δικαιολογημένες απουσίες περισσότερες των 50, αυτές οι άνω των 50 συνυπολογίζονται στην κατηγορία των αδικαιολόγητων.

Για λεπτομέρειες γύρω από το σύνολο των απουσιών των παιδιών σας θα ενημερώνεστε από τον καθηγητή τον υπεύθυνο του τμήματος. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται κατά τις ημέρες και ώρες που ο καθηγητής, με βάση το νόμο, είναι υποχρεωμένος να δέχεται τους γονείς, και για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις επιδόσεις (πρόοδο) των μαθητών.

Οι καθηγητές υπεύθυνοι των τμημάτων για τις απουσίες, κατά το τρέχον σχολικό έτος,  είναι οι παρακάτω:

 

ΤΜΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1

 Μπετσάκος Βασίλειος

Α2

Παπαδόπουλος Αβραάμ

Β1

Γιαννούδης Γεώργιος

Β2

Δρούγκα Νίκη

Γ1

Φαρίδου Σμαράγδα

Γ2

Τσώνη Αναστασία

What are you working on?