Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ως χρηστών της ιστοσελίδας διέπεται: α) από τους παρακάτω όρους, β) από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και γ) από τις οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική, για να κατανοήσετε πώς και γιατί χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει άμεσα (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας) ή έμμεσα (π.χ. μέσω ψευδοποιημένων δεδομένων όπως ένας μοναδικός αριθμός δελτίου ταυτότητας). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφίες, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς και cookies (βλ. παρακάτω).

Δεδομένα που συλλέγουμε

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι αυτά που οι ίδιοι μας κοινοποιείτε όταν:

 • συμπληρώνετε φόρμα ή αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας: στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης.
 • επικοινωνείτε μαζί μας διαδικτυακά: στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να σας απαντήσουμε και να διαχειριστούμε τυχόν ερωτήματα, απορίες ή αιτήματά σας. Ειδικά στην περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, ενδέχεται να διατηρήσουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας, το email σας, καθώς και τις απαντήσεις μας σε αυτά. 
 • συμπληρώνετε ερωτηματολόγια για τους ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς: στην περίπτωση αυτή αποθηκεύουμε μόνο όσες πληροφορίες υποβάλλατε κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα.

Δεδομένα που συγκεντρώνονται αυτόματα

Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συγκεντρώνονται αυτόματα πληροφορίες, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως:

 • ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τον τύπο φυλλομετρητή, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το αποτέλεσμα και το ιστορικό της περιήγησης και άλλες τεχνικές πληροφορίες. 
 • ετικέτες pixel, web beacons, GIF ή παρόμοια εργαλεία (όλα εφεξής αναφερόμενα ως εικονοστοιχεία “pixel tags”) που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου χρήσης μιας ιστοσελίδας και τη στατιστική αύξηση των ποσοστών απόκρισης. Τα pixel tags μας επιτρέπουν τη μέτρηση των χρηστών που επισκέπτονται τις συγκεκριμένες δευτερεύουσες σελίδες ενός ιστότοπου και συμβάλλει στον υπολογισμό και τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του.
 • δεδομένα που συλλέγονται με τεχνολογίες e-tracker. Τα εν λόγω δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση του επισκέπτη στον ιστότοπο και δεν ενοποιούνται με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη ρητή και σαφή συγκατάθεση του συγκεκριμένου προσώπου. 

Εάν θέλετε να περιηγηθείτε ανώνυμα πρέπει να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας.

Ανάρτηση φωτογραφιών

Το σχολείο μας λαμβάνει και διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο των μαθητών του από τη φοίτηση και τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες. Κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες/βίντεο είναι δυνατόν αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα (π.χ. φωτογραφίες από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες του σχολείου, φωτογραφίες από διαγωνισμούς, εξετάσεις, εκδρομές, κύκλους κ.λπ.).

Κάθε ανάρτηση φωτογραφιών/βίντεο των μαθητών του σχολείου μας στην παρούσα ιστοσελίδα, i) θα είναι χωρίς το όνομα και το επίθετο του παιδιού, προκειμένου να μην είναι δυνατή η συσχέτιση της φωτογραφίας/βίντεο με προσωπικά στοιχεία και ii) θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην είναι δυνατός ο ευρετηριασμός των ιστοσελίδων μας, που περιέχουν τις φωτογραφίες/βίντεο από μηχανές αναζήτησης. 

Για όλες τις φωτογραφίες των μαθητών, γονέων-κηδεμόνων αλλά και δασκάλων του σχολείου μας που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα, έχει ληφθεί η ρητή συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων προσώπων, μέσω της υπογραφής ειδικού εντύπου. Για λογαριασμό των μαθητών του σχολείου μας, την εν λόγω δήλωση συγκατάθεσης έχει ήδη υπογράψει γονέας/ κηδεμόνας του παιδιού. Ο τελευταίος μπορεί να ανακαλεί ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεση που έχει δώσει, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο που απεικονίζουν τον παιδί θα διαγράφονται. Επίσης, σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο, όπου απεικονίζονται περισσότερα παιδιά, ενδεχόμενη άρνησή σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του παιδιού σας ή η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν συνεπάγεται τη μη λήψη -ή αντίστοιχα την καταστροφή- των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο και σώμα) του δικού σας παιδιού ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο. Επίσης, σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης θα λάβουμε τα εύλογα μέτρα για την ενημέρωση των τρίτων υπευθύνων επεξεργασίας που έχουν επεξεργασθεί τα δεδομένα.

Υπάρχουν, επίσης, φωτογραφίες-βίντεο από σχολικές δραστηριότητες οι οποίες θα γνωστοποιούνται στους γονείς-κηδεμόνες μέσω της ιστοσελίδας, αλλά οι οποίες θα είναι προσβάσιμες μόνο σε αυτούς και όχι σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω φωτογραφίες-βίντεο θα είναι προσβάσιμες μέσω ειδικού κωδικού, ο οποίος θα χορηγείται σε γονείς και θα είναι αυστηρά προσωπικός. 

Εάν διαπιστώσετε ότι έχει αναρτηθεί φωτογραφία/βίντεο του παιδιού σας χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντάς μας μήνυμα στο email και η εν λόγω φωτογραφία/βίντεο θα αφαιρεθεί άμεσα από την ιστοσελίδα μας. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν θα αφαιρούνται από την παρούσα ιστοσελίδα οι φωτογραφίες εκείνες, οι οποίες αντλούνται από το ιστορικό μας αρχείο και είναι αδύνατον να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση προσώπου. 

Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο του ατόμου που επισκέπτεται τη σελίδα. Καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα που τυχόν συλλέγονται από τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση ενός επισκέπτη και δεν θα συγκεντρωθούν μαζί με προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies , με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μαζί σας στο διαδίκτυο: 

 • Απαραίτητα cookies. Τα απαραίτητα cookies παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγούνται στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν διάφορες λειτουργίες. 
 • Cookies απόδοσης. Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο. Έτσι, συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοχώρων και στην εξεύρεση των προγραμμάτων και υπηρεσιών που ενδιαφέρουν περισσότερο τους χρήστες. Χρησιμοποιούμε τα cookies απόδοσης προκειμένου για (i) να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο διαδικτυακός μας ιστότοπος και (ii) να αξιολογήσουμε τη μη προσωποποιημένη συμπεριφορά των χρηστών μας, με σκοπό τη βελτίωση του διαδικτυακού μας ιστοτόπου.

Ανήλικοι χρήστες

Ανήλικοι χρήστες έχουν πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, κι εφόσον το γεγονός μάς γνωστοποιηθεί αποδεδειγμένα, τότε θα διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που τον αφορούν.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Κάθε καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αυστηρά για λογαριασμό μας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους – εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που συμβάλλονται με το σχολείο μας, προκειμένου να εκπληρώσουν τους σκοπούς της εκάστοτε σύμβασης παροχή υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες web hosting και ΙΤ που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία και τη συντήρηση της ιστοσελίδας). Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο εξωτερικός μας συνεργάτης σέβεται απολύτως και αποδεδειγμένα τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται σε αυτόν. 

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουμε δεδομένα στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.

Σκοποί επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για να σας παρέχουμε τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συγκεκριμένα, οι αποκλειστικοί σκοποί της επεξεργασίας συνίστανται στην:

 • παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης προς τους μαθητές του σχολείου μας και της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου (διαγωνισμούς, εξετάσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ),
 • εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων, ιδίως απέναντι στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας (όπως, για παράδειγμα, η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, είσπραξη οφειλών ή η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων). 
 • ανάγκη επικοινωνίας μας με τους γονείς των μαθητών μας για θέματα που αφορούν στη φοίτησή τους.
 • ενημέρωσή των γονέων ή/και τρίτων σχετικά με τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και το πρόγραμμα του σχολείου μας
 • συμμετοχή σας σε έρευνες και προγράμματα που διοργανώνουμε.
 • νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση· σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες σας (i) για τη διαχείριση και την επίλυση νομικών διαφορών ή παραπόνων, (ii) για τη συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές εφαρμογής του νόμου, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, (iii) για τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων των εργαζομένων μας ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου, καθώς και (iv) για την τήρηση της ασφάλειας και τον εντοπισμό και πρόληψη απάτης.

Νομική Βάση

Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και όταν ο σκοπός της συλλογής είναι νόμιμος και έχει προηγουμένως προσδιοριστεί. Η νομική βάση της επεξεργασίας αν και συνήθως συνίσταται στη δική σας ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση, μπορεί επίσης να απορρέει από: 

 • την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση που έχει καταρτισθεί ανάμεσά μας
 • τη διαφύλαξη νομίμων συμφερόντων των χρηστών των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του σχολείου
 • τη συμμόρφωση με το νόμο (εκπαιδευτική νομοθεσία, φορολογική νομοθεσία, κλπ) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου.

Ασφάλεια

Για την προστασία των επισκεπτών, των μαθητών μας και των γονέων ή κηδεμόνων τους, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. 

Ειδικότερα, εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε κατάλληλα συστήματα για την προστασία πληροφοριών που περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές μας. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σχολείο μας, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας.   

Σε περίπτωση που κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτοί θα σέβονται τα προσωπικά δεδομένα και θα λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους.

Σύμφωνα με την αρχή της «ελαχιστοποίησης των δεδομένων» τα παραπάνω μέτρα κρίνονται ως κατάλληλα και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία.

Διατήρηση δεδομένων

Το σχολείο μας διατηρεί πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, να επιλύει διαφορές με διάφορα μέρη, καθώς και για ό,τι άλλο χρειαστεί για τους σκοπούς της δραστηριότητάς  του. Συγκεκριμένα:
 • όταν συμβάλλεστε μαζί μας (όπως για παράδειγμα όταν είστε γονέας ή κηδεμόνας κάποιου από τους μαθητές μας), τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, ως την ολοκλήρωση των οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, και για εύλογο διάστημα (5 έτη) μετά τη λήξη αυτής.
 • όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα ή αίτημα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται στο αρχείο μας για το αναγκαίο κάθε φορά χρονικό διάστημα (π.χ. αίτημα εγγραφής στο σχολείο διατηρείται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος), εκτός εάν πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή για δεδομένα τα οποία έχετε ζητήσει να μην συλλέγονται ή –σε περίπτωση που έχουν συλλεγεί- να διαγράφονται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας και τη διαχείριση-απάντηση σε αυτό·
 • ενδέχεται κάποια προσωπικά σας δεδομένα να διατηρηθούν για τη συμμόρφωσή μας προς τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαφυλάσσουμε τα δικαιώματά μας (για παράδειγμα, για να προβάλουμε αξιώσεις ενώπιον των Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς. Στην περίπτωση που υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση τήρησης των δεδομένων σας, αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό.
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης για ορισμένους τύπους προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διευθυντή του σχολείου μας, αποστέλλοντας e-mail.

  

Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας αφορούν και έχουμε αποθηκεύσει. Επιπροσθέτως, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει το σχολείο μας και πώς αυτά επεξεργάζονται
 • δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων: έχετε το δικαίωμα επικαιροποίησης των προσωπικών σας στοιχείων στην βάση δεδομένων μας
 • δικαίωμα στη λήθη: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας στοιχείων
 • δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • δικαίωμα στην φορητότητα: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε επεξεργάσιμη μορφή
 • δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή: έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή σε οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ. Η εποπτεύουσα αρχή για τη Σχολή Χιλλ είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή απευθείας με τον Διευθυντή του σχολείου μας, αποστέλλοντας μήνυμα στο.

 

Αλλαγές στην Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Συνίσταται στους επισκέπτες και τους χρήστες να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν άμεσα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία. 


Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας πολιτικής απορρήτου.