Ωράριο Λειτουργίας
Ωράριο
Διάρκεια Διάλειμμα
1η ώρα
8:15 – 9:00
5′
2η ώρα
9:05 – 9:50
10′
3η ώρα
10:00 – 10:45
10′
4η ώρα
10:55 – 11:40
10′
5η ώρα
11:50 – 12:35
5′
6η ώρα
12:40 – 13:25
5′
7η ώρα
13:30 – 14:10