Εποπτικό Συμβούλιο

Εποπτικό Συμβούλιο 2ου Π.Γ. Θεσσαλονίκης

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του Π.Σ. έχει την παιδαγωγική και την επιστημονική ευθύνη του Σχολείου. Προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του στην τοπική κοινωνία.

Το ΕΠ.Ε.Σ. του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος: Δαγδιλέλης Βασίλειος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μέλη: Λευκοπούλου Σουλτάνα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04,
Μισαηλίδης Γρηγόριος, Διευθυντής 2ου Π.Γ. Θεσσαλονίκης
Μπετσάκος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός του 2ου Π.Γ. Θεσσαλονίκης
Φαρίδου Σμαράγδα, Εκπαιδευτικός του 2ου Π.Γ. Θεσσαλονίκης