Σχολικό Έτος 2021-2022

Την Παρασκευή 15/10/2021 και ώρα 09¨:57 στην αίθουσα Αισθητικής Αγωγής του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, με την πράξη 2η, συνήλθαν σε πρώτη συνεδρία οι πρώτοι 15 που πλειοψήφησαν στις εκλογές του 15μελούς της Μαθητικής Κοινότητας με θέμα: “Συγκρότηση σε σώμα”.

Έπειτα από φανερή ψηφοφορία γίνεται η συγκρότηση του 15μελούς Συμβουλίου της Μαθητικής Κοινότητας του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου ως εξής:

 1. Πρόεδρος: Π. Παρασκευή
 2. Αντιπρόεδρος: Τ. Νίκη
 3. Γραμματέας: Β. Μαρία-Δανάη
 4. Μέλος: Χ. Γεώργιος
 5. Μέλος: Σ. Δέσποινα
 6. Μέλος: Κ. Ελισάβετ
 7. Μέλος: Π. Αρσένιος
 8. Μέλος: Κ. Ιωάννης
 9. Μέλος: Μ. Αχιλ΄λεας
 10. Μέλος: Γ. Ζήσης
 11. Μέλος: Τ. Ιωάννης
 12. Μέλος: Ν. Κλειώ
 13. Μέλος: Τ. Ευστράτιος
 14. Μέλος: Μ. Ιοκάστη-Παναγιώτα
 15. Μέλος: Κ. Βαγγέλης