Για το σχολικό έτος 2022-2023, σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες που οι καθηγητές θα δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες για ενημέρωση είναι οι παρακάτω:

Επίσης, μπορείτε να δείτε και τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας με τους καθηγητές.