Για το σχολικό έτος 2023-2024, σας ενημερώνουμε ότι στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις ώρες που οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες για ενημέρωση :

Ώρες ενημέρωσης γονέων 2023-24