Για το σχολικό έτος 2022-2023, σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες που οι καθηγητές θα δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες για ενημέρωση είναι οι παρακάτω:

Ώρες Γονέων και Κηδεμόνων για ενημέρωση [Σχολικό Έτος 2022-2023]