Σε συμμόρφωση με τα έκτακτα μέτρα και τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία της σχολικής κοινότητας από την εξάπλωση του COVID-19,  η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών μας, θα γίνεται πρωτίστως μέ ασύγχρονο τρόπο στα email των εκπαιδευτικών που μπορείτε να δείτε εδώ:

http://2gym-peir-thess.thess.sch.gr/our-school/staff

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο του σχολείου 2310-939582, και να ενημερώνεστε για την επίδοση των μαθητών-τριών μας με βάση των παρακάτω πίνακα:

Ώρες Γονέων και Κηδεμόνων για ενημέρωση [Σχολικό Έτος 2021-2022]