Σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 116168/31-08-2020 έγγραφο του ΕΟΔΥ, η ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των μαθητών/τριών μας θα γίνεται εξ αποστάσεως.

Για τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνεστε από τους καθηγητές του σχολείου μας θα ενημερωθείτε με μήνυμα στο email σας.