Παρακολουθήστε ολόκληρη την θεατρική παράσταση που δόθηκε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ErasmusKA2 με κωδικό: 2020-1-DE03-KA229-077214_2  και τίτλο¨:  “(V)erkannte Minderheiten in Europa”!

PEACE – Aristophanes’ minor(itie)s 

 

Tags: