Στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος “Χρώμα και Ήχος” που εκπονείται στα μαθήματα των εικαστικών και της μουσικής, οι μαθητές/-ήτριες δημιούργησαν χαϊκού, τα απήγγειλαν με μουσική συνοδεία αυτοσ΄χέδιων μελωδιών σε πεντατονικές κλίμακες στο μεταλλόφωνο και συνόδεψαν το ηχητικό υλικό με πίνακες που ζωγράφισαν. 

https://drive.google.com/file/d/1dut0JxR9lRd2uidSn_JlDFG4V_4polkf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LFGHnuOZt53ui-InNDM7OpmXoNpPFIMp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10NjD1gkalhb5_khxqiqWFEQjfwRnqafj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JHoVHLwCM5KDmZMNq5Wo3uCtQ_BUbLTm/view?usp=sharing