Αγαπητοί γονείς,

Έχουμε λάβει σχεδόν όλα τα απολυτήρια των επιτυχόντων μαθητών/τριών και προχωράμε στο δεύτερο στάδιο. 

Στο στάδιο αυτό σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε (προς το παρόν) ηλεκτρονικά τα δύο έγγραφα που επισυνάπτουμε.

Για το ατομικό δελτίο υγείας γνωρίζετε τη διαδικασία. 

Για την Υ.Δ. που σας επισυνάπτω σας παρακαλώ να κάνετε το εξής:

Κάντε αντιγραφή – επικόλληση όλο το κείμενο που περιέχεται στο αρχείο Υ.Δ. κηδεμόνα που σας επισυνάπτω σε Υ.Δ. του gov.gr και αποστείλτε το μας μέσω email.

Καλώς ήρθατε στο σχολείο μας!

Καλό καλοκαίρι σε όλους!

Με εκτίμηση

Κ. Αντικουλάνη