To ΕΠΕΣ του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει:

  • Μια (1) θέση μαθητή/τριας για τη Β΄ Γυμνασίου
  • Δυο (2) θέσεις μαθητών/τριών για τη Γ΄ Γυμνασίου

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50 (25 για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και 25 για τα Μαθηματικά). Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. Οι μαθητές/-τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου, την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. και θα έχει διάρκεια 150 λεπτά. Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ.

Οποιαδήποτε κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2023 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2023 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των κενών θέσεων μαθητών/τριών στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης κατατίθενται έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 (8:30-14:00):

Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
ή

Β) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα
gov.gr.

Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα/κηδεμόνα, η αίτηση συνοδεύεται: α) από υπεύθυνη δήλωση του απόντος ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σε κάθε αίτηση αποδίδεται κωδικός που είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης. Οι γονείς ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/-τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα μόνο Πρότυπο Γυμνάσιο. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/-τριας.

Οι υποψήφιοι μαθητές/-τριες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ) αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους που φέρει τον κωδικό της αίτησης για την πλήρη ταυτοποίησή τους. 

Κατά την ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ) οι υποψήφιοι προσέρχονται στην οικεία σχολική μονάδα, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η τελική σειρά κατάταξης καθορίζεται με κλήρωση με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή της Διευθύντριας του Σχολείου και παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων ή κηδεμόνων.  

Χρήσιμα Έγγραφα

Υ.Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΛ_ΚΛΗΡΩΣΗ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΦΕΚ4100_συμπλ εξετάσεις

 

 

Tags: