Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη λειτουργία των ακόλουθων Ομίλων Καινοτομίας και Δημιουργικότητας κατά το σχολικό έτος 2022-2023:

 • Όμιλος Αντισφαίρισης
 • Όμιλος Γαλλικών
 • Όμιλος Γερμανικών
 • Όμιλος «Διαγωνιστικά μαθηματικά και γρίφοι»
 • Όμιλος «Θεατρική ομάδα»
 • Όμιλος «Μουσικό σύνολο»
 • Όμιλος Νεότερης Ιστορίας
 • Όμιλος «Παιχνίδια ρόλων: καλλιέργεια δεξιοτήτων προφορικού λόγου»
 • Όμιλος «Το σπίτι μας, η Ευρώπη»/ “Europe, our Home”
 • Όμιλος Τρισδιάστατης Σχεδίασης
 • Όμιλος «Φιλοσοφικοί Περίπατοι»
 • Όμιλος «ΧαράΖΩ: χαρακτική – εικαστικά»

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους Ομίλους Καινοτομίας και Δημιουργικότητας του 2ου Προτύπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης να δηλώσουν τις επιλογές τους στην ακόλουθη φόρμα από την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022:

https://forms.gle/Wi3bY31qq4mgit7p7

Κάθε μαθητής/ μαθήτρια μπορεί να συμμετάσχει, αν το επιθυμεί, σε έναν ή δύο ομίλους, οι οποίοι αποτελούνται από 10-20 άτομα. Οι συναντήσεις των ομίλων λαμβάνουν χώρα μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου, ενώ υπάρχει συγκεκριμένο όριο απουσιών για τα μέλη. Οι δηλώσεις για συμμετοχή στους Ομίλους θα γίνουν μόνο διαδικτυακά, ενώ δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις. Τέλος, γίνεται προσπάθεια ικανοποίησης όλων των αιτημάτων, όπου αυτό είναι δυνατόν, αλλά προτείνουμε τη δήλωση 3ης και 4ης εναλλακτικής, λόγω της πληθώρας των δηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε με e-mail στην υπεύθυνη λειτουργίας των ομίλων, κ. Δέσποινα Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου (DespinaAlConstantinidou@gmail.com).

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για κάθε προσφερόμενο Όμιλο, όπως το όνομα του υπεύθυνου καθηγητή / της υπεύθυνης καθηγήτριας, την ημέρα και ώρα διεξαγωγής, καθώς και μια σύντομη περιγραφή του Ομίλου:

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία Ομίλων Καινοτομίας και Δημιουργικότητας:

 

Tags: