Μετά τη βράβευση με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το πρόγραμμα eΤwinning με τίτλο Look, listen and feel around Europe ακολουθεί και η βράβευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται σε έργα eTwinning στα οποία η εργασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθώς και η συνεργασία μεταξύ των εταίρων – συνεργατών πληρούν τα κριτήρια του Πλαισίου Ετικέτας Ποιότητας και έλαβαν υψηλή βαθμολογία.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος

2022-2023 με συντονίστρια την εκπαιδευτικό κα Μαμάκου Κική και πολύτιμο συνεργάτη κατά τα πρώτα βήματα του έργου τον κ. Γιαννούδη Γιώργο. Πρόκειται για μία σύμπραξη μεταξύ Ισπανίας, Ιταλίας, Σερβίας, Ρουμανίας και Ελλάδας με θέμα την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των πόλεων που ζουν οι συμμετέχοντες μαθητές.

Βασικός άξονας του ήταν η από κοινού υλοποίηση εργασιών με τη χρήση ΤΠΕ μέσα από διακρατικές ομάδες συνεργασίας των μαθητών/τριών.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας συγχαίρουν τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν:

  •  Από την Β’ τάξη: Ακριβόπουλος Γιάννης, Αλιάτσης Άγγελος, Ανδρεαδάκη Ηλέκτρα, Αραμπατζή Χρύσα, Βλάχος Σωκράτης, Γιαλίδης Νέστωρ, Γιαννακοπούλου Ευγενία, Καραμανώλης Χάρης, Καραμιχάλη Αθηνά, Σήλια Καρανικόλα, Κεσίσογλου Αναστασία, Μασούρας Χαρίσιος, Μολασιώτης Κωνσταντίνος και Σωτηράκογλου Αναστάσης.
  •  Από την Γ’ τάξη: Γιαμαλής Στράτος, Παπαβασιλείου Ιωάννα, Μαυρομάτης Σωκράτης, Σάμι Πέρεζ, Καϊμακάμης Κωνσταντίνος, Σιδηροπούλου Δέσποινα, Τσιπούρα Χριστίνα.