Η μουσική των χρωμάτων.

Το eTwinning έργο «Η μουσική των χρωμάτων» δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2023-2024 σε συνεργασία του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της διαθεματικής διδασκαλίας των μαθημάτων της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών της Γ΄ τάξης, με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς τις κυρίες Όλγα Ζέρβα (1ο Π.Γ.Θ.), Μαρία Ελένη Παπαδοπούλου (2ο Π.Γ.Θ.) και Δέσποινα Κυρατζή (1ο και 2ο Π.Γ.Θ.).
Το έργο διερεύνησε την σχέση ανάμεσα στην μη παραστατική- αφηρημένη ζωγραφική και στην μουσική. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης, γνώρισαν την εξέλιξη των κινημάτων της μη παραστατικής- αφηρημένης ζωγραφικής, τους κυριότερους εκπροσώπους της, εξοικειώθηκαν με την σύνθεση αφηρημένων, ζωγραφικών έργων και με την δημιουργία μουσικών συνθέσεων εμπνεόμενοι από τα αφηρημένα ζωγραφικά έργα που δημιούργησαν.
Επιπλέον ενημερώθηκαν για το φαινόμενο της “Συναισθησίας” (“Synesthesia”) και το πως συνδέεται με την τέχνη. Σημαντικοί καλλιτέχνες όπως οι Schönberg και Kandinsky προσπάθησαν να ενώσουν την μουσική με τη ζωγραφική σε ένα κοινό συναισθητικά χώρο.
Οι μαθητές/τριες προσπάθησαν και αυτοί/ες με τη σειρά τους να ενώσουν τις δύο μορφές τέχνης και να πειραματιστούν μέσα από τις δημιουργίες τους.
Το link που ακολουθεί σας οδηγεί σε αυτό :
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/i-moysiki-ton-
hromaton/twinspace/pages

 

Tags: