Δημιουργική Γραφή  Να γίνει η σχολική λογοτεχνία, όχι μια ανιαρή και καταναγκαστική διδακτική ώρα, αλλά γοητευτικό ταξίδι διαμορφώνοντας συνειδητοποιημένους αυριανούς αναγνώστες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αξίζει ενίοτε να καλύπτει η διδασκαλία της λογοτεχνικής ανάγνωσης ολόκληρο το δίωρο της εβδομάδας που προβλέπεται για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, αφού είναι πλέον γνωστό ότι οι μαθητές μας στην πλειονότητά τους δε διαβάζουν λογοτεχνία. (Κωτόπουλος 2011).
Ευχαριστούμε την κα. Μ. Σταικοπούλου για την παρουσίαση των “Χαρακτήρων” στους μαθητές και τις μαθήτριες του Β1 και Β2, στο πλαίσιο της συνεργασίας του σχολείου μας με το Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας.
Δρούγκα Κλεονίκη, Φιλόλογος