Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το σχολείο μας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (Europe Code Week)  είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία με σκοπό την προώθηση της εκμάθησης προγραμματισμού και της δημιουργίας με κώδικα. Στόχος του εγχειρήματος είναι η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσοτέρων εκπαιδευτικών και μαθητών από την Γηραιά Ήπειρο μέσα από δράσεις εκδηλώσεων κώδικα σε σχολεία, ομίλους και κοινότητες μάθησης, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές. eucodeweek Για τις ανάγκες υποστήριξης της δράσης, η επίσημη ιστοσελίδα της (διαθέσιμη σε 14 ευρωπαϊκές γλώσσες) παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν από τους κατά τόπους ενδιαφερόμενους. Σε κάθε χώρα επιλεγμένοι πρεσβευτές αναλαμβάνουν την προώθηση και την υποστήριξη των δράσεων. Κατεβάστε και ενημερωθείτε με το επίσημο φυλλάδιο. Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τις δράσεις που θα διοργανώσει  το σχολείο μας.
 

Tags: , ,