Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με την πράξη 5/13-11-2018 του ΕΠΕΣ του σχολείου προκηρύσσει για κλήρωση μία (1) θέση αγοριού για τη Β΄ τάξη. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες να υποβάλλουν στο σχολείο μας αίτηση (χορηγείται από το σχολείο) από Τετάρτη 14 Νοεμβρίου έως και Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και κατά τις ώρες 8:00 – 14:00. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:15.   Ο Διευθυντής Γρηγόριος Μισαηλίδης
 

Tags: , , ,