Σήμερα 20 – 11 – 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, στο Γραφείο του 2ου Π.Γ.Θ. πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την πλήρωση μιας (01) θέσης μαθητή της Β΄ τάξης. ( πράξη 5/13-11-2018 του ΕΠΕΣ του σχολείου ) Ο μαθητής που κληρώθηκε για να φοιτήσει στην Β΄τάξη κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 είναι: Ο μαθητής Σεσέρι Μάριος του Λορέντς και της Αλκέτας.
 

Tags: