Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με την πράξη 6/21-11-2018 του ΕΠΕΣ του σχολείου επαναπροκηρύσει για κλήρωση μία (1) θέση αγοριού για τη Β΄ τάξη. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες να υποβάλλουν στο σχολείο μας αίτηση (χορηγείται από το σχολείο) από Πέμπτη 22 Νοεμβρίου έως και Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και κατά τις ώρες 8:00 – 14:00. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:15.   Ο Διευθυντής Γρηγόριος Μισαηλίδης