Το έργο Deutsch Plus που εκπόνησαν κατά το σχολικό έτος 2013/14 οι γερμανομαθείς μαθητές της Α’ τάξης του σχολείου μας στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής δράσης eTwinning, της  ηλεκτρονικής δηλαδή αδελφοποίησης  με διάφορα ευρωπαϊκά σχολεία, βραβεύθηκε με την Εθνική Ετικέτα  Ποιότητας, βραβείο που απονέμεται σε έργα “eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης. Η ετικέτα ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους καθηγητές και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές, προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία.” (http://etwinning.gr/etwin/el-quality-label). Συγχαρητήρια σε όλους τους γερμανομαθείς μαθητές της σημερινής Β’ τάξης για αυτή τους την επιτυχία, που ήρθε σαν επιβράβευση των κόπων που κατέβαλαν κατά την περσινή σχολική χρονιά.

label pupiils deutsch plus    quality label deutsch plus

 

Tags: , ,