Κάποιες από τις υπέροχες κατασκευές  των μαθητών μας της  Α΄  και Β΄ τάξης –  σχολικού έτους  2018-2019 – στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας
(Υπεύθυνος καθηγητής:  ο Διευθυντής του Σχολείου,  κ.  Γρηγόριος  Μισαηλίδης ).
 

Tags: ,