Κατά την περσινή χρονιά οι φετινοί μαθητές της Β’ τάξης συμμετείχαν στον 66ο Ευρωπαϊκό διαγωνισμό που διοργανώνουν το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μόρφωσης  και Έρευνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και η Γραμματεία εκπαιδευτικών και πολιτιστικών θεμάτων, με δύο προγράμματα: Α1: Ανακάλυψε την Ευρώπη μέσα από τη σχολική καθημερινότητα. Α2: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των ζώων. Και τα δύο προγράμματα βρέθηκαν ανάμεσα στα 29 καλύτερα από τα 11.396 έργα που κατατέθηκαν. Για το λόγο αυτό ο αντίστοιχος φορέας έστειλε στους μαθητές μας τσάντες, μολύβια, ξύστρες, μαρκαδόρους υπογράμμισης καθώς και πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Ελπίζουμε φέτος να υπάρξει συνέχεια με τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων μαθητών μας. Δώρα etwinning 1IMG-0056 IMG-0217 IMG-0210