Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 οι μαθητές της Α’ τάξης του σχολείου μας ξεχύθηκαν στο προαύλιο να παίξουν ένα διαφορετικό κυνήγι θησαυρού:

Να ανακαλύψουν τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που τους δόθηκαν σε τέσσερις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά) οι οποίες είχαν “κρυφτεί” από τους καθηγητές Γαλλικών (Βασίλη Χασκή) και Γερμανικών (Φωτεινή Καραγκιαούρη) στην μεγάλη αυλή:“Άγγλος ποιητής που δημιούργησε 1700 λέξεις της αγγλικής γλώσσας”,  “Γερμανός ποιητής που έδωσε το όνομά τους στο Γερμανικό Ινστιτούτο Γλώσσας και Πολιτισμού”, “Γάλλος ποιητής που έγραψε το έργο ‘Οι Άθλιοι'”, “Υπάρχουν και τέτοιες χορδές”, οι μαθητές σε δυάδες και κρατώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις αυτοπροστασίας μάντεψαν, ρώτησαν και ανακάλυψαν λέξεις που τους οδήγησαν να βρουν το ζητούμενο ολυμπιακό σύνθημα του παιχνιδιού: “Citius, Altius, Fortius” (πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά).

 Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών καθιερώθηκε το 2001 από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την εκμάθηση και την πολυμορφία των διάφορων γλωσσών, να προάγει τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία στην Ευρώπη και να ενθαρρύνει την δια βίου μάθηση. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου.

Στο πνεύμα αυτό λοιπόν:

Faster, Higher, Stronger – Plus Vite, Plus Haut, Plus Fort – Schneller, Höher, Stärker.