Στο πλαίσιο των ημερών Erasmus που γιορτάζονται από 15-17 Οκτωβρίου στο σχολείο μας, που συμμετέχει στο πρόγραμμα “Η Δημοκρατία και οι κίνδυνοι που την απειλούν”, διοργανώθηκαν τα παρακάτω:

Παρουσίαση για τον Ολλανδό ανθρωπιστή και δάσκαλο του 15ου/16ου αιώνα Έρασμο ο οποίος δάνεισε το όνομά του στο πρόγραμμα ανταλλαγής Ευρωπαϊκών πολιτών, ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο την ανταλλαγή ιδεών ώστε να καταστεί δυνατή η ειρηνική  συνύπαρξη των ευρωπαϊκών λαών.

Παρουσίαση για το δημοκρατικό πολίτευμα και τους κινδύνους που το απειλούν.

Κατασκευή ταινίας για τα μαθητικά συμβούλια και τον  τρόπο  που  αυτά απεικονίζουν τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των μαθητών, των αυριανών υπεύθυνων πολιτών.

4. Ηχογράφηση του ύμνου της αγάπης από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου Προς Κορινθίους, συμμετέχοντας έτσι στο Podcast του Wittelsbacher Gymnasium Μονάχου, ιδρυτή του προγράμματος.

www.youtube.com/watch?v=FFdyapLD3K4

5. Έγινε προβολή αποσπασμάτων της ταινίας “Ο Δικτάτορας” και ακολούθησε σχετική συζήτηση.

6. Έγινε αναφορά στις “Ικέτιδες” του Ευρυπίδη, έργο το οποίο εξυμνεί το δημοκρατικό πολίτευμα και το οποίο ανέβασαν μαθητές των 6 σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στο Άμστερνταμ στις 4 Δεκεμβρίου 2019.

7. Έγινε συζήτηση μέσα στην τάξη για το δημοκρατικό πολίτευμα.

 

 

Tags: