Ο Όμιλος Θεατρική ομάδα λειτουργεί κάθε Τετάρτη μέσω webex. Σχετικές ανακοινώσεις και υλικό αναρτώνται στην ηλεκτρονική τάξη μας: Θεατρική Ομάδα: https://eclass.sch.gr/courses/1901004268/

 

Tags: ,