Μαθητές/μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου παίζουν στο μεταλλόφωνο τα “Greensleeves” και “Love Story”.

https://drive.google.com/file/d/1ZshEBhHM0ITy4kY8PN7qKbceRc9Xgdyb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bDq8lzqkquHLrEf83oJelsu0ooC1pJo5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1usmN9IMI5JCPWLJJIzjPul2JpoFjMpfl/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: