Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες μαθητριών/τών, οι οποίοι επιθυμούν το παιδί τους να φοιτήσει στο Σχολείο μας, ότι το Σχολείο μας είναι ΠΡΟΤΥΠΟ, οπότε η εισαγωγή των μαθητριών/τών θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Η εξέταση θα γίνει την 28η Ιουνίου 2021. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

Με την εξέταση αυτή, οι μαθήτριες/μαθητές θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα πρέπει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (17 Ιουνίου 2021) να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio

Διευκρινίζεται πως αντί ταυτότητας οι μαθητές/τριες πρέπει να έχουν ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας  για το οποία χρειάζεται:

  1. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
  2. Πιστοποιητικό γέννησης
  3. Πρόσφατη φωτογραφία

** Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας).

** Για την έκδοσή του απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα σε ΚΕΠ ή Δήμο ή Αστυνομικό Τμήμα.

Σημείωση: Μετά από ερωτήσεις που θέσαμε στη ΔΕΠΠΣ, σας ενημερώνουμε πως για τα παιδιά που έχουν κλείσει τα 12 χρόνια τους και δεν μπορούν να βγάλουν Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας και από την άλλη το ραντεβού τους για την έκδοση ταυτότητας είναι μετά την ημερομηνία των εξετάσεων δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη βάσει νόμου. Μπορεί αν δηλώσετε στην αστυνομία τον λόγο για τον οποίο την χρειάζεστε να δεχτούν να σας κλείσουν έγκαιρα το ραντεβού για την έκδοση ταυτότητας. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΟΥ  ΑΦΟΡΟΥΝ  ΤΟ  ΔΙΚΟ  ΜΑΣ  ΣΧΟΛΕΙΟ

1.  Η αίτηση γίνεται μόνο για εισαγωγή  52  μαθητριών/τών στην Α΄ τάξη. Τυχόν κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν στις τάξεις Β΄ και Γ΄ (λόγω μετεγγραφών), θα ανακοινωθούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

2.  Αν, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, κάποιος γονέας/κηδεμόνας μαθήτριας/μαθητή της Α΄τάξης αλλάξει για κάποιο λόγο γνώμη και ζητήσει μετεγγραφή του παιδιού του σε άλλο σχολείο, θα κληθεί για εγγραφή η/ο πρώτη/τος επιλαχούσα/χών

3.  Στη μοναδική αίτηση που μπορείτε να κάνετε, εκτός από το δικό μας σχολείο, μπορείτε να δηλώσετε – αν θέλετεκαι ένα Πειραματικό (στο οποίο η εισαγωγή γίνεται με κλήρωση). 

4.  Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητριών/τών που ανήκουν στην κατηγορία των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, πρέπει να υποβάλουν στο Σχολείο μας Αίτηση-Δήλωση, αντίγραφο της γνωμάτευσης, και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό επικαλούνται, έως και την 18η Ιουνίου 2021 με φυσική παρουσία.

5.  Για την εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία (άρα και στο δικό μας), σε αντίθεση με τα Πειραματικά, δεν παίζει ρόλο αν συμμετέχουν δίδυμα ή τρίδυμα παιδιά (θα εισαχθεί μόνο το παιδί που θα είναι μεταξύ των επιτυχόντων). Επίσης δεν παίζει ρόλο αν η/ο μαθήτρια/μαθητής έχει αδερφό ή αδερφή στο σχολείο μας, ή στο συνδεδεμένο με το σχολείο μας 1ο Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης “Μανόλης Ανδρόνικος”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Για να δείτε ενδεικτικά θέματα στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ στη διεύθυνση:

Ενδεικτικά θέματα 2020

 

Tags: ,