Το Α2 ηχογράφησε το “The Lion Sleeps Tonight” από την ταινία The Lion King https://drive.google.com/file/d/16uwJCqoDLdm5l11Vu80Qeh2bUgHsmR7F/view?usp=sharing

και σε διφωνία  https://drive.google.com/file/d/1NnuRyvpUBlJhdKiwJcwG80mGpp-AdWfh/view?usp=sharing

Στο πιάνο ο Κωνσταντίνος Σ.