Με το μήνυμα αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί το παιδί σας στο Σχολείο μας, είναι να είναι ήδη εγγεγραμμένο σε κάποιο άλλο Γυμνάσιο.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε είναι, αφού παραλάβετε από το σχολείο μας το Υπηρεσιακό σημείωμα έγκρισης μετεγγραφής  να το καταθέσετε στο Γυμνάσιο που έχει εγγραφεί το παιδί, στη συνέχεια θα πρέπει να ζητήσετε από το Γυμνάσιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το παιδί σας μια «Βεβαίωση Εγγραφής» (Η/Ο μαθήτρια/μαθητής ……τάδε……. του ……τάδε…. και της ……τάδε..… είναι εγγεγραμμένος στην Α΄τάξη του ……τάδε….… Γυμνάσιου για το σχολικό έτος 2020-21, κλπ).

 Τη βεβαίωση αυτή μπορείτε να τη ζητήσετε από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου.

Διαδικασία μετεγγραφής:

Από την 1η έως και την 3η Σεπτεμβρίου, και μέχρι την 6η Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου μας:

·  τη βεβαίωση εγγραφής (αν μπορείτε να την σκανάρετε ή με φωτογραφία) που αναφέρθηκε πιο πάνω,

·  αίτηση μετεγγραφής της/του μαθήτριας/μαθητή στο Σχολείο μας (το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο),

·  υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του μαθητή, του κηδεμόνα της/του μαθήτριας/μαθητή (αν δεν είναι ένας από τους γονείς), του πατέρα, και της μητέρας.

Για τη διευκόλυνσή σας, σας στέλνουμε την υπεύθυνη δήλωση (για κορίτσι ή αγόρι) ως συνημμένο έγγραφο, ώστε να γνωρίζετε ποια στοιχεία θα σας ζητήσουμε και την αίτηση. Τα έγγραφα είναι σε μορφή word, έτσι ώστε να τα συμπληρώσετε ηλεκτρονικά – κάτι που προτιμάμε, επειδή δεν υπεισέρχεται το πρόβλημα του γραφικού χαρακτήρα –  και να τα στείλετε στο email του Σχολείου. Εμείς θα τα τυπώσουμε και θα τα συγκεντρώσουμε. 

Χρειαζόμαστε και το ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) το οποίο αν το έχετε μας το αποστέλλετε και αυτό ηλεκτρονικά μαζί με τ άλλα. Σε περίπτωση που δεν το έχετε μπορείτε να το συμπληρώσετε και να μας το στείλετε στην συνέχεια.

Αν για κάποιο λόγο το παιδί σας δεν θα εγγραφεί στο Σχολείο μας, σας παρακαλούμε να περάσετε από το Σχολείο και να μας υποβάλλετε Υπεύθυνη Δήλωση ή να την αποστείλετε ηλεκτρονικά άμεσα. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, για να έχουμε το δικαίωμα να καλέσουμε την/τον επόμενη/επόμενο επιλαχούσα/επιλαχόντα.

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εύχομαι να έχουμε μία ήρεμη και δημιουργική σχολική χρονιά!

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια –

Κ. Αντικουλάνη