Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21 και στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμματος «Το χρώμα του ήχου: συσχέτιση των επτά χρωμάτων του φάσματος (στη ζωγραφική) με τις επτά νότες της διατονικής κλίμακας (στη μουσική)» που εφαρμόζεται στα μαθήματα εικαστικών και μουσικής, πραγματοποιήθηκε έρευνα για τη σχέση χρώματος και ήχου, στην οποία συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της περσινής Α’ Γυμνασίου. Τα πρώτα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο 7ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.).

https://youtu.be/ugzqYjcWPK4