Η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Μαθηματικά για την Α΄τάξη θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 13/11 και ώρες 13:30-14:30. Ο υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος Γρηγοριάδης