Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές του σχολείου μας που συμμετείχαν στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής “Αριστοτέλης” και ιδιαίτερα τους:
  • Χάλκο Γεώργιο της Α΄ τάξης (1ο Βραβείο Αριστείας, 13η θέση)
  • Σιατούφη Φίλιππο της Α’ τάξης (1ο Βραβείο Αριστείας, 15η θέση)
  • Κόνιαρη Ανδρέα της Α΄ τάξης (3ο Βραβείο Αριστείας)
  • Αγγελακέρη Διαμαντή της Β΄ τάξης (1ο Βραβείο Αριστείας, 23η θέση)
  • Μεταλλινό Νικόλαο της Γ΄ τάξης (3ο Βραβείο Αριστείας)
  • Μπατσή Βαρβάρα της Γ΄ τάξης (Εύφημος Μνεία)