ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

«ΜΙΚΡΟΣ ΘΑΛΗΣ 2021»

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρουν θερμά τους παρακάτω μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου μας, οι οποίοι διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας «Μικρός Θαλής» που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας στις 5 Νοεμβρίου 2021.

 1. Τσακμάκη Μαγδαληνή                                   1ο Βραβείο
 2. Διβάνη Χαρίκλεια                                           3ο Βραβείο
 3. Κύρινας Εμμανουήλ – Στέφανος                    3ο Βραβείο
 4. Κωστάρας Αθανάσιος                                     3ο Βραβείο
 5. Μιχαηλίδης Κυριάκος                                     3ο Βραβείο
 6. Μολασιώτης Κωνσταντίνος                            3ο Βραβείο
 7. Τυραδέλλης Βασίλειος                                   3ο Βραβείο
 8. Χατζηπολυχόνη Ελένη – Αποστολία              3ο Βραβείο
 9. Βλάχος Σωκράτης                                           Έπαινος
 10. Γιαλίδης Νέστωρ                                            Έπαινος
 11. Κέκα Ελένη                                                    Έπαινος
 12. Μασούρας Χαρίσιος                                       Έπαινος