Τη σχολική χρονιά 2023-2024, τα δύο Πρότυπα Γυμνάσια Θεσσαλονίκης, με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας και την αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών τους, συνεργάστηκαν μέσω των πολιτιστικών προγραμμάτων:
•Η Τέχνη μέσα από τα Μουσεία" – 1ΠΓΘ/Α2,
• Η Τέχνη μέσα από τα Μουσεία: Αρχαία Ελληνική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή Τέχνη- Α1/2ΠΓΘ,
• Ιταλική Αναγέννηση: Τέχνη και Επιστήμη" – Α2/2ΠΓΘ. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η δημιουργία του ψηφιακού περιοδικού με τίτλο:
«Η Τέχνη μέσα από τα Μουσεία». Οι μαθητές της Α΄ τάξης που συμμετείχαν στην δημιουργία του περιοδικού, εμπλούτισαν με τις εργασίες τους, τα κείμενα και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες, το περιοδικό καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές:
Για το 1 ο Π.Γ.Θ.:
Ανατολή Μακαρώνα
Δέσποινα Κυρατζή
Δέσποινα Αυγερινού
Για το 2 ο Π.Γ.Θ.
Δέσποινα Κυρατζή
Βασίλειος Χασκής
Γεώργιος Γρηγοριάδης
Γεώργιος Γιαννούδης
Σμαράγδα Φαρίδου
Μαρία Ελένη Παπαδοπούλου
Επιμέλεια περιοδικού: Δέσποινα Κυρατζή, Ανατολή Μακαρώνα

Δείτε το περιοδικό: https://www.canva.com/design/DAF5scC0e9U/ScGPKqO9CebmUF6uPQ38UA/view   

 

 

Tags: