Τα πειράματα φυσικής που παρουσίασε ο καθηγητής κ. Πολάτογλου στο Ινστιτούτο Goethe το Σάββατο 2/3/2016 στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής έκθεσης “Umdenken” (αλλάζω τρόπο σκέψης) παρακολούθησε ομάδα μαθητών μας. Οι μαθητές όχι μόνο παρατήρησαν αλλά συμμετείχαν τόσο στη διεξαγωγή των πειραμάτων όσο και στην κατασκευή έργων από ανακυκλώσιμα υλικά που επιμελήθηκαν η κυρία Κάριν Βαβατσανίδης και η κυρία Νούλα Ευθυμίου του Ινστιτούτου. 1 2 3 4