Μια όμορφη αθλητική εκπαιδευτική εκδρομή στα Λουτρά Λαγκαδά με θέμα τη δια βίου άσκηση ως ιδανικό πολιτισμού και υγείας. Τα παιδιά μας έπαιξαν, δοκίμασαν τις δυνάμεις τους, συναγωνίστηκαν.Βασική αξία η συμμετοχή, η άμιλλα, η συνεργασία, η αυτο-οργάνωση.Αγώνες στίβου, παραδοσιακά παιχνίδια, αθλοπαιδιές με ανάληψη ρόλων ευθύνης και λειτουργία της ομάδας. Κάνοντας έναν απολογισμό, μπορώ να πω ότι η απόπειρα ήταν πετυχημένη, το μήνυμα ότι όλοι μας, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, μπορούμε να γίνουμε αθλητές ανεξάρτητα από τη σωματοδομή και τις ευκαιρίες που έχουμε έγινε αντιληπτό. Μπορεί να μην προλάβαμε να κάνουμε τη συζήτηση που προγραμματίσαμε, όμως, τα παιδιά βίωσαν ένα ευχάριστο, μη ανταγωνιστικό, ίσων ευκαιριών περιβάλλον άθλησης και απόλαυσαν την αξία της συμμετοχής. Αν η γνώση που δίνουμε στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι ένα πρώτο βήμα για τη δια βίου άσκηση, οι θετικές εμπειρίες από τη συμμετοχή είναι το πλέον αποφασιστικό.Και την ημέρα αυτή τα παιδιά μας βίωσαν μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συναδέλφους/συναδέλφισσες για την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δράση. Πιστεύω ότι χάρηκαν αυτή την εκδρομή το ίδιο με τα παιδιά.
YouTube Direkt