Σύμφωνα με την με αριθμό  8/19 – 01 – 2018 πράξη του Βιβλίου Πράξεων του Διευθυντή του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου συνήλθε η Επιτροπή ανοίγματος προσφορών για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Τάξης  σε Ιωάννινα – Κέρκυρα από 15 (αναχώρηση) έως και 17 (επιστροφή) Μαρτίου 2018 και με βάση το ΦΕΚ 681/6-3-2017 τ.Β’. , επέλεξε  ομόφωνα το Πρακτορείο Apollo Travel με κριτήρια: 1. Την οικονομική προσφορά (88 Ευρώ ανά μαθητή) 2. Τις δύο (2) δωρεάν συμμετοχές για μαθητές (βασικό κριτήριο επιλογής σύμφωνα με την προκήρυξη) 3. Άμεση διαθεσιμότητα ιατρού παθολόγου στο ξενοδοχείο και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά Τα υπόλοιπα πρακτορεία, τα οποία και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους ως υποψήφια, είναι τα παρακάτω: 1. Zorpidis (83 Ευρώ ανά μαθητή) 2. Grecos.gr (95 Ευρώ ανά μαθητή) 3. Dromeas (98 Ευρώ ανά μαθητή) 4. Niniatsoudis (110 Ευρώ ανά μαθητή) 5. Mazi travel & events (115 Ευρώ ανά μαθητή) 6. Athos Hellas (119 Ευρώ ανά μαθητή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή , δύο καθηγητές του Σχολείου , έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τρεις εκπροσώπους του 15μελούς της Γ΄ Γυμνασίου.  
 

Tags: