Ανακοινώθηκαν από τη  Δ.Ε.Π.Π.Σ  οι Οδηγίες για τη διαδικασία της εξέτασης, όπως και ένα δείγμα του Φύλλου Απαντήσεων που θα κληθούν να συμπληρώσουν οι μαθητές.

Ο σύνδεσμος είναι:  https://depps.minedu.gov.gr/?p=10271

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους εκτυπωμένη και την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις (στην οποία αναγράφεται ο κωδικός υποψηφίου)!

Μόλις τακτοποιηθούν στις αίθουσες, και αρκετά πριν αρχίσει η εξέταση, θα τους δοθεί το απαντητικό φύλλο, για να συμπληρώσουν τον κωδικό υποψηφίου. Προτείνουμε στους γονείς/κηδεμόνες να κάνουν στο σπίτι μια πρόβα για το πώς τα παιδιά τους θα γράψουν τα 6 ψηφία του κωδικού τους στα 6 τετραγωνάκια (στο πλαίσιο κάτω δεξιά), και για το πώς θα γεμίσουν με το στυλό τους τον σωστό κύκλο κάτω από κάθε τετραγωνάκι. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά το περιβάλλον και η διαδικασία μπορεί να προκαλέσουν σε κάποια παιδιά άγχος και να κάνουν λάθος. Ευτυχώς, αν κάνουν λάθος σ’ αυτό το στάδιο, θα τους δοθεί άλλο φύλλο απαντήσεων. Παρ’ όλα αυτά, καλό είναι, τα παιδιά να έρθουν προετοιμασμένα!

Κάποια στιγμή, γύρω στις 10:00, θα τους δοθεί ένα πακέτο με τα θέματα φωτοτυπημένα στη μια σελίδα (οπότε η πίσω θα είναι κενή, και θα χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο για πράξεις κλπ). Θα είναι 50 ερωτήσεις (οι 25 πρώτες για την Ελληνική Γλώσσα, και οι υπόλοιπες 25 για τα Μαθηματικά). Οι μαθητές θα γράψουν στο πάνω μέρος της 1ης σελίδας των θεμάτων το όνομά τους, και θα αρχίσουν να απαντούν στα θέματα, με όποια σειρά θέλουν, κυκλώνοντας στη φωτοτυπία αρχικά το σωστό γράμμα  (Α, ή Β, ή Γ, ή Δ).

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ!  Καλό είναι να μη μεταφέρουν την απάντησή τους κατευθείαν στο Φύλλο Απαντήσεων με τους κύκλους! Αν το κάνουν, δε θα μπορούν στη συνέχεια να το διορθώσουν!! Δε γίνεται να τους δοθεί νέο φύλλο απαντήσεων!!

Τι προτείνουμε:  Να απαντήσουν όλες τις ερωτήσεις στη φωτοτυπία, και αφού τις ελέγξουν και κάνουν – αν χρειαστεί – τις διορθώσεις που νομίζουν, τότε μόνον να αρχίσουν να μεταφέρουν σωστά τις απαντήσεις τους στο Φύλλο Απαντήσεων (όντες βέβαιοι ότι γεμίζουν με το στυλό τους τον σωστό κύκλο στη σωστή ερώτηση). Αν κάνουν κάποιο λάθος κατά τη μεταφορά, δε θα τους δοθεί νέο Φύλλο Απαντήσεων!!

Προσοχή:  Η μεταφορά των απαντήσεων στο Φύλλο Απαντήσεων πρέπει να γίνει τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήματος που έχουν στη διάθεσή τους. Οι επιτηρητές θα έχουν εντολή να προειδοποιήσουν τους μαθητές ότι τελειώνει το χρονικό διάστημα δύο φορές:  30  λεπτά και  15  λεπτά πριν λήξει.

Οι μαθητές μπορούν να προπονηθούν απαντώντας στα θέματα του 2020 που θα βρουν παρακάτω, και συμπληρώνοντας το Φύλλο Απαντήσεων.

Θέματα για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο – 2020