Σήμερα Πέμπτη 09/09/2021 πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμασίες (τεστ) για την κάλυψη μιας (1) κενής θέσης για την Β΄ Γυμνασίου και τριών (3) κενών θέσεων για τη Γ΄ Γυμνασίου.

Μπορείτε να δείτε εδώ τα αποτελέσματα:

Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα, επικοινωνώντας και τηλεφωνικά με το σχολείο.