Οι μαθητές/-ήτριες της Β’ Γυμνασίου (σχ. έτος 2021-22) κατασκευάζουν τα δικά τους μουσικά όργανα.https://drive.google.com/file/d/1seNdZImqsfGnb5mvteGvd58adBJPt6gq/view?usp=sharing

 

Tags: ,